VYPNUTÍ

Dne 13.11.2014 v 17:00 bude IS Badis vypnut.

Důvodem je odstavení databáze IS pro potřeby převodu dat, jež bude probíhat v rámci přechodu na nový informační systém.

Od Úterý 18.11.2014 bude správa BP/DP v rámci nového informačního systému a adresa badis.czu.cz bude přesměrována.

S dotazy se obracejte na fakultní správce, studijní oddělení či oddělění PR ČZU.

Za komplikace se omlouváme a děkujeme za podporu.

Team IS Badis
SIS OIKT

SHUTDOWN

From Thursday, 13, November 2014 at 17:00 will be IS Badis no longer operational.

System will be unavailable due to the database transfer which is necessary to switch to the new information system.

From Tuesday, 18, November, 2014 the whole agenda of MSc/BSc thesis will be provided by the new information system. The current link badis.czu.cz will be redirected.

In case of any question, please ask your faculty system administrator, your study department or university PR department.

We are very sorry for any inconvenience this may cause and thank you for your support.

Team IS Badis
SIS OIKT